Oral cancer

3:30 AM


Six years ago, I was diagnosed with oral cancer. I went through radiotherapy, I underwent two operations. I thought the problem was resolved forever, but after three years the disease reappeared. Again I panicked. Then I understood about Athens. Already at my first visit to her, she assured me she would heal me. And so she did. Along with this, blood pressure was normalized, the noise in my ears disappeared, my vertigo disappeared. With all my heart, thank you, Athena! Let your heavenly doctors give you health and strength to help you for many years. Dimitrova, Krupnik

Преди 6 години ми поставиха диагноза рак на устната. Преминах през лъчелечение, претърпях две операции.
Мислех, че проблема е решен завинаги, но след три години заболяването се появи отново. Отново изпаднах в паника.
Тогава разбрах за Атина. Още при първото ми посещение при нея, тя ме увери, че ще ме излекува. Така и стана. Наред с това се нормализира кръвното налягане, изчезна шума в ушите, изчезна световъртежа.
От цялото си сърце ти благодаря, Атина! Нека твоите небесни доктори ти дават здраве и сили да помагаш още дълги години на изпаднали в беда.
Г. Димитрова, с.Крупник

You Might Also Like

0 comments